Het gaat goed met de hypothekenmarkt!

De markt voor hypotheken is weer flink gegroeid het afgelopen kwartaal, met 18% ten opzichte van Q1 naar een totaal van 18,7 miljard. Consumenten die nu een hypotheek afsluiten hebben lage woonlasten door de lage rentestanden. Hierdoor neemt de activiteit op de woningmarkt steeds meer toe. De gemiddelde hypotheeksom stijgt zelfs naar €258.000. Ten opzichte van een jaar geleden, lenen mensen nu 6,6% meer.

Ondanks het feit dat mensen nu minder kunnen lenen voor een hypotheek en de scherpere en strengere voorwaarden die gepaard gaan met het verkrijgen van een hypotheek, lenen mensen nu hetzelfde bedrag voor een hypotheek als op het niveau van 2008, zo’n acht jaar geleden inmiddels.

Lees meer over hypotheken en financieren

 

Bron:  IGH

 

Starterslening tijdelijk weer beschikbaar

Van oktober 2013 tot en met juni 2016 zijn bijna 60 startersleningen verstrekt en is het beschikbaar gestelde budget uitgeput. Met name in de maanden mei en juni van 2016 is het aantal aanvragen (in totaal 8)  fors toegenomen, waardoor het budget aanzienlijk eerder dan verwacht volledig besteed is.

Bedrag voor nieuwe leningen tijdelijk beschikbaar

Om starters die gebruik willen maken van de starterslening te helpen heeft het college besloten om het resterende budget te benutten. Dit budget is ontstaan uit terugbetalingen door starters die in de periode van 2007 tot en met 2011 gebruik hebben gemaakt van de starterslening. Vanaf het vierde loopjaar wordt de lening in termijnen afgelost en bij woningverkoop dient de lening volledig te worden terugbetaald. De afgeloste leningen worden nogmaals ingezet om nieuwe startersleningen te verstrekken. Met dit budget kunnen nog circa 8 starters via een starterslening geholpen worden bij de aankoop van hun eerste woning.

Revolverend startersfonds

Door de aflossingen in te zetten voor het verstrekken van nieuwe leningen wordt het fonds revolverend. Het budget wordt zodoende nogmaals benut om starters te faciliteren. Na verloop van tijd zullen deze leningen opnieuw worden afgelost en mogelijk nogmaals revolverend worden ingezet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de starterslening die in het najaar wordt afgerond. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de gemeente Oosterhout opnieuw budget beschikbaar stelt voor nieuwe startersleningen.

Starterslening succesvol

In september 2013 is een budget van €750.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen. Het doel van de lening was starters op de koopmarkt faciliteren door met behulp van de lening de leencapaciteit te vergroten én de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Huishoudens die hun woning verkopen stromen door en brengen zo mogelijk een verhuisketen tot stand.

Voorwaarden

Starters die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een starterslening dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de starter heeft nog geen eigen woning in bezit gehad;
  • de starter is in de leeftijd van 18 tot 45 jaar;
  • het gaat om een woning uit de bestaande woningvoorraad;
  • de maximale lening bedraagt € 25.000,-.
  • de verwervingskosten bedragen maximaal € 200.000,-. Dit betekent dat de koopprijs van de woning maximaal € 188.000,- bedraagt.
  • er is een verplichte verkopersbijdrage van 1% van de koopsom van de woning. Deze bedraagt hierdoor maximaal € 1.880,-. De verkoper en de koopstarter sluiten hiervoor een overeenkomst.

Evaluatie Starterslening

De gemeente Oosterhout gaat de starterslening dit jaar evalueren. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de gemeente Oosterhout opnieuw budget beschikbaar stelt voor nieuwe startersleningen. Zodra hier meer over bekend is, zal het Startersportaal dit vermelden op de website.

In 7 stappen naar een woning

Om het kopen van een woning makkelijker te maken, hebben we het Stappenplan Woning Kopen & de Checklist Woning Kopen ontwikkeld. Het stappenplan geeft precies aan welke stappen je doorloopt bij het kopen van een woning. Bij elke van de 7 stappen staat vermeld wat er van je verwacht wordt en waar je op moet letten. De Checklist kun je gebruiken om er zeker van te zijn dat je niets vergeet.

Gratis downloaden

Het Stappenplan & de Checklist Woning Kopen kun je hieronder gratis downloaden.

Stappenplan Woning Kopen

Checklist Woning Kopen
Veel succes!

Startersportaal Oosterhout

De binnenstad van Oosterhout transformeert langzaam maar zeker in een culturele ontmoetingsplaats. Op liefst 9 plekken verspreid in het winkelcentrum wordt gewerkt aan prachtige zandsculpturen. Het ene zandsculptuur is nog indrukwekkender dan de vorige.

Een andere blikvanger is de overkapping van de winkelstraat met paraplu’s. Zo’n 550 paraplu’s geven kleur aan de winkelstraat. De zandsculpturen en de paraplu’s zijn nog te bewonderen tot en met oktober.

Beslist het bezoeken waard.

 

Budget voor starterslening uitgeput

Het budget voor de startersleningen is uitgeput. Dit betekent dat de gemeente Oosterhout per direct geen aanvragen voor de starterslening meer in behandeling neemt.

Over de Starterslening

De starterslening is in oktober 2013 in de gemeente Oosterhout geïntroduceerd om koopstarters een steuntje in de rug te bieden en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Tot en met juni 2016 zijn in totaal ruim 50 startersleningen verstrekt. Met het verstrekken van deze startersleningen, is het fonds dat de gemeente Oosterhout voor de starterslening beschikbaar had, volledig uitgeput. Dit betekent dat per direct geen nieuwe aanvragen voor de starterslening in behandeling worden genomen.

Evaluatie Starterslening

De gemeente Oosterhout gaat de starterslening dit jaar evalueren. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de gemeente Oosterhout opnieuw budget beschikbaar stelt voor nieuwe startersleningen. Zodra hier meer over bekend is, zal het Startersportaal dit vermelden op de website.