Starterslening tijdelijk weer beschikbaar

Van oktober 2013 tot en met juni 2016 zijn bijna 60 startersleningen verstrekt en is het beschikbaar gestelde budget uitgeput. Met name in de maanden mei en juni van 2016 is het aantal aanvragen (in totaal 8)  fors toegenomen, waardoor het budget aanzienlijk eerder dan verwacht volledig besteed is.

Bedrag voor nieuwe leningen tijdelijk beschikbaar

Om starters die gebruik willen maken van de starterslening te helpen heeft het college besloten om het resterende budget te benutten. Dit budget is ontstaan uit terugbetalingen door starters die in de periode van 2007 tot en met 2011 gebruik hebben gemaakt van de starterslening. Vanaf het vierde loopjaar wordt de lening in termijnen afgelost en bij woningverkoop dient de lening volledig te worden terugbetaald. De afgeloste leningen worden nogmaals ingezet om nieuwe startersleningen te verstrekken. Met dit budget kunnen nog circa 8 starters via een starterslening geholpen worden bij de aankoop van hun eerste woning.

Revolverend startersfonds

Door de aflossingen in te zetten voor het verstrekken van nieuwe leningen wordt het fonds revolverend. Het budget wordt zodoende nogmaals benut om starters te faciliteren. Na verloop van tijd zullen deze leningen opnieuw worden afgelost en mogelijk nogmaals revolverend worden ingezet. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de starterslening die in het najaar wordt afgerond. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de gemeente Oosterhout opnieuw budget beschikbaar stelt voor nieuwe startersleningen.

Starterslening succesvol

In september 2013 is een budget van €750.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen. Het doel van de lening was starters op de koopmarkt faciliteren door met behulp van de lening de leencapaciteit te vergroten én de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Huishoudens die hun woning verkopen stromen door en brengen zo mogelijk een verhuisketen tot stand.

Voorwaarden

Starters die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een starterslening dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de starter heeft nog geen eigen woning in bezit gehad;
  • de starter is in de leeftijd van 18 tot 45 jaar;
  • het gaat om een woning uit de bestaande woningvoorraad;
  • de maximale lening bedraagt € 25.000,-.
  • de verwervingskosten bedragen maximaal € 200.000,-. Dit betekent dat de koopprijs van de woning maximaal € 188.000,- bedraagt.
  • er is een verplichte verkopersbijdrage van 1% van de koopsom van de woning. Deze bedraagt hierdoor maximaal € 1.880,-. De verkoper en de koopstarter sluiten hiervoor een overeenkomst.

Evaluatie Starterslening

De gemeente Oosterhout gaat de starterslening dit jaar evalueren. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de gemeente Oosterhout opnieuw budget beschikbaar stelt voor nieuwe startersleningen. Zodra hier meer over bekend is, zal het Startersportaal dit vermelden op de website.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *